Aversie voor (fles)voeding

Net als koemelkallergie was ook aversie voor flesvoeding 1 van de demons van mijn dochtertje. En ging ik ook hierin een verdere verdieping zoeken, omdat ik merkte dat heel veel baby's hiermee te kampen hebben, terwijl het psychologische aspect van voedingsproblemen vaak wordt onderkend.

 

Hierdoor is de begeleiding voor ouders met een baby met aversie dus ook beperkt en eindigen deze baby's vaak met sondevoeding zonder dat hiervoor de echte oorzaak wordt gevonden!

"Een aversie verwijst naar een psychologische of emotionele reactie waarbij een persoon een bepaalde situatie of voorwerp probeert te vermijden."

 

Baby's worden terughoudend of bang wanneer het voeden voor hen een pijnlijke, onaangename of stressvolle ervaring is. Wanneer deze ervaring met voeding meerder malen als onaangenaam wordt ervaren, kan dit ervoor zorgen dat een baby aversief gedrag vertoont tegenover de voedingen.

 

Vanaf de leeftijd van 2 maanden kan een baby zich verzetten tegen stressvolle situaties, en dus voedingen gaan mijden, als hij deze als onaangenaam ervaart.

Volgende gedragingen kunnen wijzen op een aversie:

  • Lijkt hongerig maar weigert te eten

  • Eet (met veel tegenzin) enkel wanneer hij of zij uitgehongerd is, en drinkt dan slechts een kleine hoeveelheid

  • Reageert gespannen, huilt of schreeuwt wanneer het slabbetje rond het nekje wordt gedaan, wanneer hij of zij in voedingspositie wordt gelegd, bij het zien van de fles, of na het stoppen voor een boertje.

  • Houdt de lippen stijf op elkaar en draait zijn of haar hoofdje weg van de fles.

  • Drinkt enkele slokken of een klein beetje melk, laat los, overstrekt en begint te huilen

  • Beweegt de speen rond in zijn of haar mond met de tong, en weigert te drinken

  • Drinkt wel (half ) slapend

Vaak worden deze symptomen ten onrechte gewijd aan reflux, koemelkallergie of andere fysieke factoren. Deze factoren kunnen wel een eerste aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van de aversie, maar zijn zelden de reden dat de aversie blijft bestaan. Wanneer medicatie en dergelijke geen verbetering brengen in het aversieve gedrag, is de kans groot dat dit gedrag te wijten is aan de druk die door ouders wordt uitgeoefend om ervoor te zorgen dat baby toch gaat drinken, terwijl hij of zij aangeeft dit niet te willen.

Druk mag dan in de brede zin van het woord worden gezien, en kan gaan van lichte aanmoediging( fles op en neer bewegen in het mondje om baby te laten verder drinken, wandelen of wiegen, om baby af te leiden, de fles telkens opnieuw aanbieden terwijl baby aangeeft niet meer te willen drinken,...), tot ouders die zelf extreem gespannen geraken en baby letterlijk gaan dwingen om te drinken.

De baby gaat voeding dan met stress relateren en uiteindelijk verhongerd hij nog liever dan aan de stress die bij de voedingen hoort te worden blootgesteld.

Het is zeer belangrijk om je als ouder van een baby met aversie goed te laten begeleiden!

Ik herken mijn baby hier wel in, hoe kan jij ons helpen?

Wanneer uit het intakegesprek naar mijn mening een aversie naar voren komt, doorlopen we samen volgende stappen. Al deze stappen zijn enkel mogelijk in samenspraak  en met de uitdrukkelijke toestemming van de behandelende arts!

Workshops & infosessies (2).png

Diagnose

Samen met jou stel ik een checklist op die je kan meenemen naar de huis- of kinderarts. Ik noteer ook mijn objectieve vaststellingen aan de hand van eventuele foto's, filmpjes,...

Workshops & infosessies (3).png

Afspraak arts

Met de checklist en het verslag van mijn bevindingen verwijs ik jou door naar de huis- of kinderarts naar jou keuze. Wanneer deze de diagnose bevestigd en zijn of haar toestemming geeft, doe ik graag samen met jullie de verdere opvolging.

Workshops & infosessies (4).png

Verdere opvolging

 Met toestemming van de behandelende arts kan de opvolging bestaan uit:

  • Het zoeken naar de mogelijk onderliggende oorzaak van de aversie

  • Adviseringen voor het aanpakken van de onderliggende oorzaken

  • Begeleiding van jou als ouder in het omkeren van de aversie

Heeft mijn baby  een aversie voor (fles)voeding?